Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών