Α) Μεταφορά Μέσω Τραπέζης 

ΔΑΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.

ALPHA BANK

IBAN : GR41 0140 8290 8920 0232 0000 128

S.W.I.F.T. or BIC-CODE: CR BA GRAAxxx 

Β) Πιστωτικές Κάρτες

Visa, MasterCard, American Express, Maestro


Πολιτική Ακύρωσης

Σε περίπτωση ακύρωσης ο πελάτης θα χρεωθεί :

0% της συνολικής αξίας αν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

30% της συνολικής αξίας της κράτησης αν ακυρωθεί η κράτηση σε λιγότερο από 21 ημέρες από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης.

100% της συνολικής αξίας της κράτησης αν δεν εμφανιστεί ο πελάτης (non show).

100% της συνολικής αξίας της κράτησης αν γίνει πρόωρη αναχώρηση, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση και σύμφωνη γνώμη του ξενοδοχείου.

100% της συνολικής αξίας αν η κράτηση-χρέωση είναι "μη επιστρέψιμη" (non refundable)